Ihr Kinderlein kommet – Děťátka milá

Ihr Kinderlein kommet – Děťátka milá

1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, /  zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall /  und seht, was in dieser hochheiligen Nacht /  der Vater im Himmel für Freude uns macht.

1. Děťátka milá všechna pospěšte teď / do chléva k jeslím v Betlémě, pojďte hned, / a vizte, jak v této noci přesvaté / nebeský Otec dává radosti své.

2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, / seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl / in reinlichen Windeln das himmlische Kind, / viel schöner und holder, als Engel es sind.

2. Tak pohleďte, v chlévě tam v nočním čase / jasné světlo v paprscích mihotá se, / v plenkách čistých dítě leží nebeské, / hezčí, líbeznější než jsou andělé.

3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, / Maria und Joseph betrachten es froh, / die redlichen Hirten knien betend davor, / hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

3. Hle dítko leží tu na slámě, seně, / Marie a Josef shlížejí na ně, / dobří pastýři před ním poklekají, / sbory andělské na nebi jásají.

4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, / erhebet die Hände und danket wie sie; / stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freun? – / Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.

4. I vy jak ti pastýři poklekněte, / s díky ruce své k němu pozdvihněte; / čistý hlas váš, dítky, ať zní k radosti, / zpěv svůj spojte s plesáním na výsosti.

1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, /  zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall /  und seht, was in dieser hochheiligen Nacht /  der Vater im Himmel für Freude uns macht. 1. Děťátka milá všechna pospěšte teď / do chléva k jeslím v Betlémě, pojďte hned, / a vizte, jak v této noci přesvaté / nebeský Otec dává radosti své.
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, / seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl / in reinlichen Windeln das himmlische Kind, / viel schöner und holder, als Engel es sind. 2. Tak pohleďte, v chlévě tam v nočním čase / jasné světlo v paprscích mihotá se, / v plenkách čistých dítě leží nebeské, / hezčí, líbeznější než jsou andělé.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, / Maria und Joseph betrachten es froh, / die redlichen Hirten knien betend davor, / hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 3. Hle dítko leží tu na slámě, seně, / Marie a Josef shlížejí na ně, / dobří pastýři před ním poklekají, / sbory andělské na nebi jásají.
4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, / erhebet die Hände und danket wie sie; / stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freun? – / Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. 4. I vy jak ti pastýři poklekněte, / s díky ruce své k němu pozdvihněte; / čistý hlas váš, dítky, ať zní k radosti, / zpěv svůj spojte s plesáním na výsosti.
 1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, /  zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall /  und seht, was in dieser hochheiligen Nacht /  der Vater im Himmel für Freude uns macht. 1. Děťátka, pojďte, ó pojďte všechna, /
pojďte sem k jeslím v betlémském chlévě / a vizte, co v této nejvýš svaté noci / učinil nám k radosti Otec v nebesích.
2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, / seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl / in reinlichen Windeln das himmlische Kind, / viel schöner und holder, als Engel es sind. 2. Ó, vizte v jeslích v nočním chlévě, / vizte zde v paprsku jasně zářícího světélka / v čisťounkých plenkách to nebeské dítě, / mnohem krásnější a líbeznější než jsou andělé.
3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, / Maria und Joseph betrachten es froh, / die redlichen Hirten knien betend davor, / hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.  3. Zde leží, to děťátko, na seně a na slámě, / Marie a Josef ho šťastni pozorují, / poctivý pastýři před ním poklekají, modlíce se, / vysoko nahoře se vznáší jásající sbor andělů. 
4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, / erhebet die Hände und danket wie sie; / stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freun? – / Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein.  4. Ó, poklekněte jako ti pastýři, vzývajíce je, / pozdvihněte ruce a děkujte jako oni; / nalaďte se radostně, děti, kdo by se nechtěl radovat? – / souzněte radostně s jásotem andělů. 

M. Johann Abraham Peter Schulz 1794; geistlich Gütersloh 1832.
T. (D) Christoph von Schmid (1798) 1811. EG 43. GL 248.
T. (CZ, překlad) Petr Chamrád. T. (CZ, zpěvní text), Jan Esterle.