Inhalt – Obsah

Die Weihnachtslieder interaktiv umfassen folgende Lieder:
Vánoční písně a koledy

Gemeinsame Lieder

1 Vom Himmel hoch, da komm ich her
2 O du fröhliche
3 Stille Nacht
4 Ich steh an deiner Krippen hier
5 Es ist ein Ros entsprungen
6 Kommet ihr Hirten
7 Herbei, o ihr Gläubgen
8 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
9 Nun singet und seid froh
10 Gelobet seist du, Jesu Christ

Společné písně

1 Přicházím z nebe samého
2 Ó ty radostný
3 Tichá noc
4 Jdu klanět se ti k jeslím sám
5 Aj, růže rozvila se
6 Nesem vám noviny
7 Ó křesťané všichni
8 Ať chválí Boha křesťané
V radostném plesání
10 Ježíše Krista slavíme

Deutschsprachige Lieder

11 Fröhlich soll mein Herze springen
12 Kommt und lasst uns Christus ehren
13 Ihr Kinderlein kommet
14 Alle Jahre wieder
15 Zu Bethlehem geboren

Písně německé jazyková oblasti

11 Skákej, mé srdce, vesele
12 Pojďme, Kristu čest vzdávejme
13 Děťátka milá
14 Dítě Kristus vchází
15 V Betlémě dnes děťátko

České písně

16 Narodil se Kristus Pán
17 Zvěstujem vám radost
18 Slunce z hvězdy již vyšlo
19 Čas radosti, veselosti
20 Když se Pán Ježíš narodil

Tschechische Lieder

16 Freu dich, Erd und Sternenzelt
17 Christus, unser König
18 Christus ist das Licht der Welt
19 Fröhlichkeit und Freude
20 Als der Herr Jesus einst geborn