Über uns – přes sobĕ

Bei einer Kurseelsorgetagung Ende November 2016 fassten wir – Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche aus Bad Kissingen und Pfarrer Petr Chamrád aus Hohenberg – eine Idee, gemeinsam ein deutsch-tschechisches Weihnachtsliederbuch mit dem Untertitel: „Gemeinsames Erbe – gegenseitige Bereicherung“ herauszugeben.

Při konferenci duchovenské péče v lázních koncem listopadu 2016 jsme – církevní kantor Jörgem Wöltche z Bad Kissingen a Petr Chamrád z Hohenbergu – dostali nápad vydat společně česko-německý zpěvníček vánočních písní s podtitulem: „Společné dědictví – vzájemné obohacení“.

Projektbeschreibung  (D)   Vorbestellungen  (D)

Popis Projektu  (CZ)   Objednavky  (CZ)

Die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsliederbuches.