Když se Pán Ježíš narodil – Als der Herr Jesus einst geborn

Když se Pán Ježíš narodil
Als der Herr Jesus einst geborn

1. Když se Pán Ježíš narodil, / noc hluboká byla, / jen jedna hvězda veliká na nebi svítila, / jen jedna hvězda veliká na nebi svítila.

1. Als der Herr Jesus einst geborn, da war es tiefe Nacht, / ||: am Himmel hat ein großer Stern alleine Licht gebracht. :||

2. To aby všichni poslušní / k Betlému trefili, / ||: kde v chlévě, v jeslích na slámě / spí Ježíš přemilý. :||

2. So fand den Weg nach Bethlehem / alls, was gehorsam lief, / ||: zum Stall, zur Krippe, wo im Stroh / der herze Jesus schlief. :||

3. Pastýři pásli na horách / a aj, tu velký div: / ||: uzřeli slávu nebeskou, / již neviděli dřív. :||

3. Die Hirten weideten zur Nacht / dort auf den Bergeshöhn / ||: und sahn, o Wunder! Himmelspracht, / die sie noch nie gesehn. :||

4. A Herodesův celý dvůr / si klidně při tom spí. / ||: To proto, že zpěv andělů / slyší jen poslušní. :||

4. Herodes und sein Hofstaat schläft / dabei still, taub und blind. / ||: Es hören ja den Engelsang / nur, die gehorsam sind. :||

5. A pastýři i mudrci / mu dary přinesli. / ||: A všichni spolu stali se / bratřími u jeslí. :||

5. Die Hirten und die Weisen auch, / sie brachten Gaben dar / ||: und wurden an der Krippe all / ein einzge Brüderschar. :||

6. Ó Kníže míru, Ježíši, / i nám zjev slávu svou: / ||: ať ztichnou zbraně, zazní zpěv / a lidé bratry jsou. :||

6. O Jesu, lieber Friedefürst / strahl aus die Glorie dein. / ||: End Waffenklang, schenk Lobgesang, / lass Menschen Brüder sein. :||

1. Když se Pán Ježíš narodil, / noc hluboká byla, / jen jedna hvězda veliká na nebi svítila, / jen jedna hvězda veliká na nebi svítila. 1. Als der Herr Jesus einst geborn, da war es tiefe Nacht, / ||:  am Himmel hat ein großer Stern alleine Licht gebracht. :||
2. To aby všichni poslušní / k Betlému trefili, / ||: kde v chlévě, v jeslích na slámě / spí Ježíš přemilý. :||

3. Pastýři pásli na horách / a aj, tu velký div: / ||: uzřeli slávu nebeskou, / již neviděli dřív. :||

4. A Herodesův celý dvůr / si klidně při tom spí. / ||: To proto, že zpěv andělů / slyší jen poslušní. :||

5. A pastýři i mudrci / mu dary přinesli. ||: A všichni spolu stali se / bratřími u jeslí. :||

6. Ó Kníže míru, Ježíši, / i nám zjev slávu svou: / ||: ať ztichnou zbraně, zazní zpěv / a lidé bratry jsou. :||

2. So fand den Weg nach Bethlehem / alls, was gehorsam lief, ||:  zum Stall, zur Krippe, wo im Stroh / der herze Jesus schlief. :||

3. Die Hirten weideten zur Nacht / dort auf den Bergeshöhn ||: und sahn, o Wunder! Himmelspracht, / die sie noch nie gesehn. :||

4. Herodes und sein Hofstaat schläft / dabei still, taub und blind.  ||:  Es hören ja den Engelsang / nur, die gehorsam sind. :||

5. Die Hirten und die Weisen auch, / sie brachten Gaben dar ||: und wurden an der Krippe all / ein einzge Brüderschar. :||

6. O Jesu, lieber Friedefürst / strahl aus die Glorie dein. ||: End Waffenklang, schenk Lobgesang, /  lass Menschen Brüder sein. :||

M: Luděk Rejchrt. EZ 306
T: Luděk Rejchrt
Übersetzung: Heda Prokop (Übersetzung), Heiner Weitbrecht (Reim)