Stille Nacht – Tichá noc

Stille Nacht – Tichá noc

Das Lied auf Tschechisch gesungen von Alexandra Benesova:

1. Stille Nacht, heilige Nacht! / Alles schläft, einsam wacht / nur das traute, hochheilige Paar. / Holder Knabe im lockigen Haar, / schlaf in himmlischer Ruh, / schlaf in himmlischer Ruh.

1. Tichá noc, svatá noc. / Však světa cizota / kolkolem leží u Betléma, / kde matka stěží jen jesle má / pro Syna, jenž se teď / jako Pán zrodil v svět.

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht, / durch der Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah: / Christ, der Retter, ist da, / Christ, der Retter, ist da!

2. Temná noc, pustá noc. / Tu z nebes zpěv se snes’, / hlásá zvěst anděl v tmu pastýřům: / „Pojď ten, kdo strach měl, spásy vstříc dnům; / raduj se! Všem jest vám / Spasitel dnes dán sám.“

3. Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb aus deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund, / Christ, in deiner Geburt, / Christ, in deiner Geburt.

3. Ztrácí noc své tmy moc; / zář se skví u jeslí, / jas jde s Dítětem do lidských bran, / chvála jde světem: Slávu má Pán, / svůj pokoj lidu dá, / v němž svou zálibu má.

2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da,
Christ, der Retter, ist da!
2. Temná noc, pustá noc.
Tu z nebes zpěv se snes’,
hlásá zvěst anděl v tmu pastýřům:
„Pojď ten, kdo strach měl, spásy vstříc dnům;
raduj se! Všem jest vám
Spasitel dnes dán sám.“
3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.
3. Ztrácí noc své tmy moc;
zář se skví u jeslí,
jas jde s Dítětem do lidských bran,
chvála jde světem: Slávu má Pán,
svůj pokoj lidu dá,
v němž svou zálibu má.

M. Franz Xaver Gruber (1818) 1838.
T. (D) Joseph Mohr (1816) 1838. EG 46. GL 249.
T. (CZ) Rostislav Nechuta 1970. EZ 298.