Herbei, o ihr Gläub‘gen – Ó křesťané všichni

Herbei, o ihr Gläub‘gen – Ó křesťané všichni

1. Herbei, o ihr Gläub’gen, fröhlich triumphieret, / o kommet, o kommet nach Bethlehem! / Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! / O lasset uns anbeten,
o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten den König!

1. Ó křesťané všichni v radostném plesání / do Betléma nechať s písní pospíší! / Hle, v jeslích leží andělský král Kristus. / Ó pojďme, pokloňme se, / ó pojďme, pokloňme se, / ó pojďme, pokloňme se Ježíši.

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, / verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß,‑ / Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren.
Kehrvers: ||: O lasset uns anbeten, :|| / o lasset uns anbeten den König!

2. Ač Syn Boží pravý, Světlo od věčnosti, / pro nás přišel, aby nám byl nejbližší. / Vzal na se z lásky člověčenství naše.  Refrén: ||: Ó pojďme, pokloňme se, :|| ó pojďme, pokloňme se, Ježíši!

3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! / Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: / »Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!«  Kehrvers.

3. Pěj, sbore andělský, radostně a zvučně, / ať zní vždy tvou chválou nebe nejvyšší: / Buď Bohu Otci sláva na výsostech. Refrén.

4. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, / Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, / dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! Kehrvers.

4. Amen, Pane, tobě žehnáme za spásu, / buď na věky chválen, Jezu nejdražší, / jenž jsi od Otce na svět přišel nyní. Refrén.

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, / verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß,‑/ Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren.
Kehrvers: ||: O lasset uns anbeten, :||
o lasset uns anbeten den König!
2. Ač Syn Boží pravý, Světlo od věčnosti, / pro nás přišel, aby nám byl nejbližší. / Vzal na se z lásky člověčenství naše.
Refrén: ||: Ó pojďme, pokloňme se, :||
ó pojďme, pokloňme se, Ježíši!
3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! / Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: / »Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!«  Kehrvers. 3. Pěj, sbore andělský, radostně a zvučně, / ať zní vždy tvou chválou nebe nejvyšší: / Buď Bohu Otci sláva na výsostech. Refrén.
4. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, / Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, / dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! Kehrvers. 4. Amen, Pane, tobě žehnáme za spásu, / buď na věky chválen, Jezu nejdražší, / jenž jsi od Otce na svět přišel nyní. Refrén.

M. John Reading(?) (vor 1681) 1782.
T. (D) Friedrich Heinrich Ranke (1823) 1826 nach »Adeste fideles« von John Francis Wade (um 1743) 1782 und Étienne-Jean François Borderies nach 1794. T. (CZ) Josef Šlechta 1923 /1970.