Alle Jahre wieder – Dítě Kristus vchází

Alle Jahre wieder –
Dítě Kristus vchází

 

1.  Alle Jahre wieder / kommt das Christuskind / auf die Erde nieder, / wo wir Menschen sind.

1. Dítě Kristus vchází / rok co rok vždy k nám, / život náš provází / na zemi Bůh sám.

2. Kehrt mit seinem Segen / ein in jedes Haus, / geht auf allen Wegen / mit uns ein und aus;

2. V lásce, s požehnáním / k nám všem přichází / naším putováním / věrně provází.

3. steht auch mir zur Seite / still und unerkannt, / dass es treu mich leite / an der lieben Hand.

3. Tiše po mém boku / stojí, nepoznán, / svojí milou rukou / vede mne můj Pán.

(zpěvní text)
1.  Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
1. Dítě Kristus vchází
rok co rok vždy k nám,
život náš provází
na zemi Bůh sám.
2. Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus;
2. V lásce, s požehnáním
k nám všem přichází
naším putováním
věrně provází.
3. steht auch mir zur Seite
still und unerkannt,
dass es treu mich leite
an der lieben Hand.
3. Tiše po mém boku
stojí, nepoznán,
svojí milou rukou
vede mne můj Pán.

wörtliche Übertragung – Každý rok znovu (překlad)

1.  Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
1. Po všechna léta znovu
přichází dítě Kristus
dolů na zemi,
kde jsme my lidé
2. Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus;
2. Zavítává se svým požehnáním
do každého domu
na všech cestách
s námi vychází i vchází.
3. steht auch mir zur Seite
still und unerkannt,
dass es treu mich leite
an der lieben Hand.
3. Je i po mém boku
tiše a nerozpoznán,
aby mne věrně vedl
svojí milou rukou.

M. Friedrich Silcher zugeschrieben, 1842.
T. (D) Wilhelm Hey, 1837.T. (CZ, překlad) Petr Chamrád. T. (CZ, zpěvní text), Jan Esterle.