Popis Projektu

Popis Projektu

INTERAKTIVNÍ ČESKO-NĚMECKÝ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍCH PÍSNÍ

O co se jedná:

Při konferenci duchovenské péče v lázních koncem listopadu 2016 jsme – církevní kantor Jörgem Wöltche z Bad Kissingen a Petr Chamrád z Hohenbergu – dostali nápad vydat společně česko-německý zpěvníček vánočních písní s podtitulem: „Společné dědictví – vzájemné obohacení“.

Vyjde v kapesním formátu A6 na šířku a bude mít 52 stran (včetně přebalu). Bude vytištěn na vodovzdorný papír, aby bylo možné zpívat pod širým nebem i když sněží nebo mží, aniž by došlo k jeho poškození.

Bude obsahovat 20 písní:

10 společných písní s německými a českými texty vedle sebe

5 německých písní s českým překladem kurzívou

5 českých písní s  německým překladem kurzívou

Tak bude moci každý, kdo zpěvníček dostane do ruky, lhostejno zda Čech nebo Němec, zpívat většinu písní ve svém vlastním jazyce a jen 5 písní bude v jazyce sousedů. Tento poměr považujeme za dobře pedagogický, který nebude odrazovat. Někteří možná zkusí zazpívat i cizojazyčné písně.

U všech písní budou nejen otištěny noty, ale bude k nim připraven i interaktivní varhanní doprovod. Otištěný (černý) QR kód umožní, aby se smartphone nebo tablet (s nainstalovaným bezplatným softwarem ke skenování QR kódů) připojil k online uloženým souborům mp3 a v zařízení je automaticky přehrál (příp. přes reprobednu) jako doprovod ke zpěvu. Alternativně lze užít i PC a uvedený link.

Druhý QR kód (zelený) povede k internetovým stránkám k dané písni. Tam by měly být k nalezení nejen sloky, které se do zpěvníčku nevejdou, ale i informace o původu písní, jejich autorech a dějinách jejich působení. Na tomto místě je projekt otevřený k dalšímu rozšiřování (třeba o další jazykové verze).

Cílové skupiny:

Na jedné straně chceme dát všem účastníkům setkání a společenství Čechů a Němců do ruky nástroj, díky němuž by mohli společně zpívat. Třeba při setkání na hranici, při adventních a vánočních slavnostech, u vánočního stromu na náměstí, při partnerských návštěvách škol, měst a spolků, při společných bohoslužbách.

Interaktivní prvek je zvláštností, která chce vyjít vstříc především jednotlivcům nebo malým skupinkám jako je třeba rodina, které nemají doprovodný nástroj. Má je podpořit, aby si troufli zpívat. To může posloužit i osamělým lidem, třeba v nemocnicích, domovech odpočinku, či podobných zařízeních. Také mladé lidi, samy nezvyklé aktivně zpívat, chce tato (jim důvěrně známá) technika povzbudit ke zpěvu.

Časový horizont

Přípravy na digitální úrovni jsou již poměrně pokročilé.

Do konce června 2017 musí být hotova předtisková příprava.

V červenci 2017 by měl být proveden tisk.

31.10.2017 byl projekt u příležitosti výročí Lutherovy reformace představen na okrskovém církevním dnu v Coburgu, protože právě písně výrazně přispěly (zvl. v nižších společenských vrstvách) k šíření myšlenek reformace. Zpěvníček vánočních písní byl při té příležitosti také prodáván na stánku děkanátu Selb.

Distribuce zpěvníčku je v plném proudu. První vydání 5000 kusů je díky objednávkám již rozebráno. Po uzávěrce objednávek 7.11.2017 bude zadán dotisk potřebného počtu kusů.

Následně bude možno zpěvníček zakoupit na vánočních trzích v Chebu a 10.12.2017 v Mnichově (Haus des Deutschen Ostens, 14 -18 hodin)

Náklady

Díky dotacím je možno dosáhnout následujících subvencovaných cen:

5 Kč/ks pro farní sbory ČCE (při hromadné objednávce přes seniorát)

15 Kč/ks pro ostatní subjekty z České Republiky

Jedná se o nonprofitní projekt.