Entstehungsgeschichte

Weihnachtslieder interaktiv auf Deutsch und Tschechisch

Weihnachtslieder interaktiv auf Deutsch und Tschechisch

Die Idee dazu hatte Jörg Wöltche, Kirchenmusikdirektor aus Bad Kissingen: Ein Liederbuch, bei dem man über den abgedruckten QR-Code mittels Smartphone o. ä. die Orgelbegleitung startet. Unsere Zusammenarbeit begann, als wir diese Idee auf ein deutsch-tschechisches Weihnachtsliederheft übertrugen.

Ich war überrascht, wie vielen Menschen in und außerhalb der Kirche diese Idee gefiel. Zuerst versprach uns das Westböhmische Seniorat, dann die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder ihre Unterstützung. Auch die Vorstellung des Vorhabens beim Deutsch-tschechischen Zukunftsfond erschien hoffnungsvoll. Also reichten wir das Projekt unter dem Titel „Interaktives deutsch-tschechisches Weihnachtsliederheft“ mit dem Untertitel „Gemeinsames Erbe – gegenseitige Bereicherung“ ein. Schließlich meldeten sich noch zwei Stiftungen aus Cheb / Eger, dass sie einen Vorabdruck des Liederheftes erhalten hatten, ihnen die Idee gefiel und sie diese unterstützen möchten.  Ich solle bei ihnen einen Zuschuss beantragen. Das war ein unglaubliches Gefühl – sich nicht aufdrängen zu müssen, sondern direkt ein Angebot zu erhalten, weil die Idee selbst so überzeugend war.

Das gedruckte Liederheft, das im Hosentaschenformat A6 quer inzwischen erschienen ist, hat 60 Seiten. Es ist auf wasserabweisendem Papier gedruckt. Das ermöglicht das Singen unter freiem Himmel selbst bei Schneefall oder Nieselregen. Es enthält 20 Lieder mit deutschem und tschechischen Text nebeneinander: zehn davon schon traditionell gemeinsame, fünf deutsche Lieder mit singbarer Umdichtung ins Tschechische und fünf tschechische Lieder mit singbarer Umdichtung ins Deutsche. Bei allen Liedern sind nicht nur die Noten mit Gitarrengriffen abgedruckt, sondern dazu ist auch eine interaktive Orgelbegleitung abrufbereit.  Der abgedruckte schwarze QR-Code ermöglicht die Online-Verbindung  zu einer Datei im mp3-Format mittels Smartphone oder Tablet (mit installierter kostenloser Software zum Einlesen von QR-Codes) und das Abspielen der Liedbegleitung. Der zweite, grüne QR-Code führt auf die Internetseite zum jeweiligen Lied. Dort sollten nicht nur weitere Strofen zu finden sein, die nicht abgedruckt werden konnten, sondern auch Informationen über die Herkunft der Lieder, über deren Autoren und deren Wirkungsgeschichte. An dieser Stelle ist das Projekt für eine Weiterentwicklung und Verbreiterung geöffnet.

Dank aller Zuschüsse können wir allen, die das Liederheft bestellen, einen sehr günstigen Preis anbieten.

Das Liederheft wurde auf dem Herbst-Jugend-Treffen in Jablonec / Gablonz erstmals angeboten. Im Rahmen des Jubiläums „500 Jahre Reformation“ wurde das Projekt feierlich am 31.10.2017 auf dem Kirchenkreiskirchentag in Coburg vorgestellt.

Für wen ist das Liederheft bestimmt? Für alle Deutschen und Tschechen, die gemeinsam singen wollen, z.B. bei Advents- und Weihnachtsfeiern, am Weihnachtsbaum draußen oder drinnen, bei Partnerschaftsbesuchen von Schulen, Städten und Vereinen, bei gemeinsamen Gottesdiensten.

Der interaktive Teil ist etwas Spezielles, das allen entgegen kommt,  die kein Begleitinstrument haben v. a. Einzelnen oder kleinen Gruppen wie der Familie. Es soll sie dabei unterstützen, dass sie sich trauen zu singen. Das Liederheft  kann auch einsamen Menschen zu Hause oder in Senioreneinrichtungen dienen.  Es kann auch diejenigen jungen Menschen ermutigen, die selbst nicht gewöhnt sind zu singen.

Und schließlich kann das Liederheft ein schönes, originelles und preislich erschwingliches Geschenk mit Missionscharakter sein.

Petr Chamrád                                                E-Mail: p.chamrad@web.de

 

Bestellungen

Bestellungen  – Objednávky

Pfr. Petr Chamrád
Karlstr. 11
93093 Donaustauf

Tel.: 09403 969 78 89

E-Mail: p.chamrad@web.de

Mobil: 608534411 (český)
E-Mail: p.chamrad@web.de

und

KMD Jörg Wöltche
Goethestr. 7
97688 Bad Kissingen

Tel.: 0971  785 06 05
Fax: 0971  785 06 07
E-Mail: joerg@woeltche.de

Popis Projektu

Popis Projektu

INTERAKTIVNÍ ČESKO-NĚMECKÝ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍCH PÍSNÍ

O co se jedná:

Při konferenci duchovenské péče v lázních koncem listopadu 2016 jsme – církevní kantor Jörgem Wöltche z Bad Kissingen a Petr Chamrád z Hohenbergu – dostali nápad vydat společně česko-německý zpěvníček vánočních písní s podtitulem: „Společné dědictví – vzájemné obohacení“.

Vyjde v kapesním formátu A6 na šířku a bude mít 52 stran (včetně přebalu). Bude vytištěn na vodovzdorný papír, aby bylo možné zpívat pod širým nebem i když sněží nebo mží, aniž by došlo k jeho poškození.

Bude obsahovat 20 písní:

10 společných písní s německými a českými texty vedle sebe

5 německých písní s českým překladem kurzívou

5 českých písní s  německým překladem kurzívou

Tak bude moci každý, kdo zpěvníček dostane do ruky, lhostejno zda Čech nebo Němec, zpívat většinu písní ve svém vlastním jazyce a jen 5 písní bude v jazyce sousedů. Tento poměr považujeme za dobře pedagogický, který nebude odrazovat. Někteří možná zkusí zazpívat i cizojazyčné písně.

U všech písní budou nejen otištěny noty, ale bude k nim připraven i interaktivní varhanní doprovod. Otištěný (černý) QR kód umožní, aby se smartphone nebo tablet (s nainstalovaným bezplatným softwarem ke skenování QR kódů) připojil k online uloženým souborům mp3 a v zařízení je automaticky přehrál (příp. přes reprobednu) jako doprovod ke zpěvu. Alternativně lze užít i PC a uvedený link.

Druhý QR kód (zelený) povede k internetovým stránkám k dané písni. Tam by měly být k nalezení nejen sloky, které se do zpěvníčku nevejdou, ale i informace o původu písní, jejich autorech a dějinách jejich působení. Na tomto místě je projekt otevřený k dalšímu rozšiřování (třeba o další jazykové verze).

Cílové skupiny:

Na jedné straně chceme dát všem účastníkům setkání a společenství Čechů a Němců do ruky nástroj, díky němuž by mohli společně zpívat. Třeba při setkání na hranici, při adventních a vánočních slavnostech, u vánočního stromu na náměstí, při partnerských návštěvách škol, měst a spolků, při společných bohoslužbách.

Interaktivní prvek je zvláštností, která chce vyjít vstříc především jednotlivcům nebo malým skupinkám jako je třeba rodina, které nemají doprovodný nástroj. Má je podpořit, aby si troufli zpívat. To může posloužit i osamělým lidem, třeba v nemocnicích, domovech odpočinku, či podobných zařízeních. Také mladé lidi, samy nezvyklé aktivně zpívat, chce tato (jim důvěrně známá) technika povzbudit ke zpěvu.

Časový horizont

Přípravy na digitální úrovni jsou již poměrně pokročilé.

Do konce června 2017 musí být hotova předtisková příprava.

V červenci 2017 by měl být proveden tisk.

31.10.2017 byl projekt u příležitosti výročí Lutherovy reformace představen na okrskovém církevním dnu v Coburgu, protože právě písně výrazně přispěly (zvl. v nižších společenských vrstvách) k šíření myšlenek reformace. Zpěvníček vánočních písní byl při té příležitosti také prodáván na stánku děkanátu Selb.

Distribuce zpěvníčku je v plném proudu. První vydání 5000 kusů je díky objednávkám již rozebráno. Po uzávěrce objednávek 7.11.2017 bude zadán dotisk potřebného počtu kusů.

Následně bude možno zpěvníček zakoupit na vánočních trzích v Chebu a 10.12.2017 v Mnichově (Haus des Deutschen Ostens, 14 -18 hodin)

Náklady

Díky dotacím je možno dosáhnout následujících subvencovaných cen:

5 Kč/ks pro farní sbory ČCE (při hromadné objednávce přes seniorát)

15 Kč/ks pro ostatní subjekty z České Republiky

Jedná se o nonprofitní projekt.

 

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Deutsch-tschechisches Weihnachtsliederbuch interaktiv

Worum handelt es sich:

Bei einer Kurseelsorgetagung Ende November 2016 fassten wir – Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche aus Bad Kissingen und Pfarrer Petr Chamrád aus Hohenberg – die Idee, gemeinsam ein deutsch-tschechisches Weihnachtsliederbuch mit dem Untertitel: „Gemeinsames Erbe – gegenseitige Bereicherung“ herauszugeben.

Es ist im Taschenformat A6 quer mit 52 Seiten (inklusive Umschlag) erschienen, gedruckt auf ein wasserfestes Papier, was auch Singen unter freiem Himmel bei Schnee oder Nieselregen ermöglichen soll, ohne dass es dabei Schaden nimmt.

Das Weihnachtsliederbuch enthält 20 Lieder:

10 gemeinsame Lieder mit  deutschen und tschechischen Texten nebeneinander

5 deutschsprachige Lieder mit tschechischer Übersetzung in Kursiv

5 tschechische Lieder mit deutscher Übersetzung in Kursiv

Somit kann ein jeder, der das Weihnachtsliederbüchlein in die Hand bekommt – egal ob ein Deutscher oder ein Tscheche – die meisten Lieder in eigener Sprache singen und nur fünf Lieder sind in der Sprache der Nachbarn. Das Verhältnis finden wir gut pädagogisch und nicht entmutigend. Vielleicht probieren manche auch die fremdsprachigen Lieder.

Zu allen Liedern werden nicht nur Noten abgedruckt, sondern auch eine interaktive Orgelbegleitung vorbereitet. Ein abgedruckter QR-Code (schwarz) macht es möglich, mit einem Smartphone oder Tablet (mit installierter kostenfreier QR-Code-Scannsoftware) auf online gespeicherte mp3-Dateien zuzugreifen und diese vom Gerät selbst (oder über eine Verstärkerbox) als Gesangbegleitung automatisch abspielen zu lassen. Alternativ kann man zu den mp3 auch mit PC über den abgedruckten Link gelangen.

Ein zweiter QR-Code (grün) soll zu einer bildenden Internetseite zu dem jeweiligen Lied führen. Dort sollen nicht nur die Strophen zu finden sein, die evtl. nicht in das Heft reingepasst haben, sondern auch etwas über die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Liedes stehen. An dieser Stelle wäre das Projekt offen zum weiteren Ausbauen (z. B. um weitere Sprachen).

Zielgruppen:

Es will auf der einen Seite allen Begegnungen und Gemeinschaften von Deutschen und Tschechen ein Instrument in die Hand geben, anhand dessen sie gemeinsam singen können. Etwa bei den Begegnungen an der Grenze, bei Advents- und Weihnachtsfesten am Baum auf dem Marktplatz, bei partnerschaftlichen Besuchen von Schulklassen, bei Zusammenkünften von Vereinen, bei gemeinsamen Gottesdiensten.

Das Interaktive ist eine Besonderheit, die es vor allem den Einzelnen sowie kleinen Gruppen wie etwa Familien, denen kein Begleitinstrument zur Verfügung steht, ermöglichen soll, das Singen zu wagen. Auch einzelnen Menschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, o. ä. kann es dienlich sein. Junge Menschen, die sonst nicht gewohnt sind, selber aktiv zu singen, soll diese Raffinesse der ihnen vertrauten Technik ermutigen, den eigenen Gesang zu wagen.

Zeitablauf (Stand Ende Okt. 2017):

Am 31.10.2017 wurde das Projekt anlässlich des Luther-Jubiläums beim Kirchenkreis-Kirchentag in Coburg feierlich vorgestellt, denn gerade Lieder haben (v. a. in den niederen Volksschichten) deutlich zur Verbreitung der Reformation beigetragen. Das Weihnachtsliederbuch wurde dabei auch dort am Ort der Begegnung im Stand des Dekanates Selb verkauft.

Der Vertrieb läuft. Die erste Auflage von 5000 Stück ist durch Vorbestellungen bereits vergeben, nach dem Bestellschluss am 7.11.2017 wird ein Nachdruck im Auftrag gegeben.

Danach war das Weihnachtsliederbuch im Rahmen der Weihnachtsmärkte käuflich zu erwerben: In Cheb / Eger und am 10.12.2017 in München (Haus des Deutschen Ostens, 14 -18 Uhr).

Kosten:

Ein Exemplar kostet Dank der Förderung durch verschiedene Institutionen 1 Euro in Deutschland und Österreich.

Es handelt sich um ein Non-Profit-Projekt.